ماشین‌آلات و تجهیزات برای خرید

در این بخش، ضمن جستجو و مشاهده‌ی درخواست‌ ماشین‌آلات و تجهیزات توسط مجموعه‌های تولیدی و صنعتی، می‌توانید با زدن دکمه‌ی درخواست تأمین، نسبت به فروش ماشین‌آلات یا تجهیزات خود به درخواست کننده اقدام نمایید. همچنین در صورتی که درخواست متناسب با ماشین‌آلات یا تجهیزات مورد عرضه‌ی خود نیافتید، با زدن دکمه‌ی ثبت ماشین‌آلات و تجهیزات برای فروش می‌توانید نسبت به ثبت، عرضه و معرفی ماشین‌آلات و تجهیزات خود اقدام نمایید.
نمایش همه ماشین‌آلات و تجهیزات
نوع تجهیز : ماشین
کد درخواست : MFB1003
محدوده سال ساخت : 2005
تعداد مورد نیاز : چهار عدد
تاریخ درج محصول : یکشنبه 13 خرداد 1397
تعداد بازدید : 700
نوع تجهیز : ماشین
کد درخواست : MFB1005
محدوده سال ساخت : 2016 به بعد
تعداد مورد نیاز : دو عدد
تاریخ درج محصول : یکشنبه 13 خرداد 1397
تعداد بازدید : 997
نوع تجهیز : ماشین
کد درخواست : MFB1002
محدوده سال ساخت : 2000 به بعد
تعداد مورد نیاز : یک عدد
تاریخ درج محصول : یکشنبه 13 خرداد 1397
تعداد بازدید : 726
نوع تجهیز : ماشین
کد درخواست : MFB1007
محدوده سال ساخت : 1990 به بعد
تعداد مورد نیاز : یک عدد
تاریخ درج محصول : یکشنبه 13 خرداد 1397
تعداد بازدید : 609
نوع تجهیز : ماشین
کد درخواست : MFB1004
محدوده سال ساخت : ۱۹۰۰ میلادی
تعداد مورد نیاز : یک عدد
تاریخ درج محصول : یکشنبه 13 خرداد 1397
تعداد بازدید : 670
نوع تجهیز : ماشین
کد درخواست : MFB1006
محدوده سال ساخت : 2015 میلادی
تعداد مورد نیاز : دو عدد
تاریخ درج محصول : یکشنبه 13 خرداد 1397
تعداد بازدید : 642