آگهی‌های ثبت شده

کد آگهی : H9702261
نوع شرکت :
تعداد افراد مورد نیاز : یک نفر آقا یا خانم
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : رئیس حسابداری صنعتی
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : حسابداری / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 5
کد آگهی : H9702260
نوع شرکت :
تعداد افراد مورد نیاز : 1 نفر آقا
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهندسی صنایع / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 5
کد آگهی : H9702259
نوع شرکت :
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : مدیر تولید
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهندسی صنایع یا مکانیک / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 5 سال