مقالات ثبت شده

کد مقاله عنوان مقاله
A97011435 مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع ساختمان، لوازم خانگی، تزیینی و صنایع وابسته
نام نویسنده دسته بندی موضوع
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو فرایند تولید
چکیده مقاله
فناوري نانو به تکنيک طراحي، توصيف، توليد و کاربرد ساختار، ابزار و سيستم ها در مقياس نانو اطلاق مي‌شود.
این فناوري با کنترل ابعاد و ساختار ماده در دامنه 1 تا 100 نانومتر ویژگ يهاي جدید و بينظيري را به ماده مي‌دهد.
فناوری نانو، فناوري جديدي است كه همه دنيا را فرا گرفته است و به بياني دقي قتر مي‌توان گفت كه فناوری نانو بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است. از آنجا که این فناوری، یک رویکرد جدید به همه علوم و فنون می‌باشد و همچنین با توجه به بخشهای مختلف صنعت، فناوری نانو کاربردهای گسترد های در صنایع ساختمان، لوازم خانگی، تزیینی و صنایع وابسته یافته است.
در صنعت ساختمان، لوازم خانگی، تزیینی و صنایع وابسته، استفاده از نانوپوش شها از دو بعد حائز اهمیت است. در وهله اول حفظ و نگهداری محصولات تولیدی در برابر خوردگی و عوامل مخرب دیگر، از موارد مهم و تاثیرگذار در افزایش راندمان اقتصادی است که بی اعتنایی به این مسائل سبب بالا بردن هزینه ای تولید و کاهش رضایت مشتری خواهد شد. در مرحله بعد، بهبود کیفیت محصولات تولیدی از لحاظ ظاهری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. امروزه حوزه ساختمان، لوازم خانگی و تزیینی به دلیل ارائه راه‌حلهای جدید و پیشرفته جهت افزایش سوددهی، جلب رضایت مشتری و افزایش کیفیت محصولات بسیار مورد توجه می‌باشد. پتانسیل‌های بالای فناوری نانو به خصوص درشاخه نانوپوش شها باعث شده است که بخش فراوانی ازفعالیتهای تحقیق وتوسعه ...
نشریه‌ی محل انتشار قبلی سازمان / مجموعه‌ی متبوع
مرکز توسعه نانوپوشش مرکز توسعه نانوپوشش
تاریخ انتشار لینک به صفحه‌ی انتشار
1396
دانلود مقاله
فایل 1