رزومه‌های ثبت شده

کد رزومه : R97021240
جنسیت : مرد
سال تولد : 1363/08/14
سابقه‌ی کار : حسابدار
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد / حسابداری
آشنایی با زبان خارجی : انگلیسی /
کد رزومه : R97021239
جنسیت : مرد
سال تولد : 1365/06/31
سابقه‌ی کار : کارشناس فروش
مدرک تحصیلی : لیسانس / اقتصاد (گرایش بازرگانی)
آشنایی با زبان خارجی : انگلیسی / عنوان خاصی ندارم
کد رزومه : R97021238
جنسیت : زن
سال تولد : 1365/03/18
سابقه‌ی کار : رئیس حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی / حسابداری
آشنایی با زبان خارجی : ندارد
کد رزومه : R97021237
جنسیت : مرد
سال تولد : 1373/05/04
سابقه‌ی کار : ندارد
مدرک تحصیلی : کارشناسی / مدیریت تولید
آشنایی با زبان خارجی : روسی /
کد رزومه : R97021236
جنسیت : زن
سال تولد : 1374/06/07
سابقه‌ی کار : ندارد
مدرک تحصیلی : کارشناسی / مهندسی شیمی
آشنایی با زبان خارجی : انگلیسی / تافل
کد رزومه : R97021235
جنسیت : مرد
سال تولد : 1360/12/22
سابقه‌ی کار : کارشناس خرید خارجی
مدرک تحصیلی : کارشناسی / مهندسی صنایع
آشنایی با زبان خارجی : انگلیسی /