نوع تجهیز: ماشین
محدوده سال ساخت: 1990 به بعد
تعداد مورد نیاز: یک عدد
کد درخواست خرید: MFB1007
وضعیت درخواست: در انتظار تامین
 

 

کاربرد : تراشکاری قطعات فلزی

 

 

درخواست تامین