نوع تجهیز: ماشین
محدوده سال ساخت: 2000 به بعد
تعداد مورد نیاز: یک عدد
کد درخواست خرید: MFB1002
وضعیت درخواست: در انتظار تامین
 

 

کاربرد : خم کن

 

 

درخواست تامین