گروه تولید: اجاق گاز مبله
گروه محصول: قطعه مکانیکی
کد درخواست: B1010
تیراژ سفارش: ۱۰۰۰
وضعیت درخواست: در انتظار تامین
واحد سفارش: عدد
زمان مورد انتظار: 10 روز
ساخت کشور: فرقی ندارد
 

درخواست تامین