با پيشرفت تكنولوژی و صنعت در نقاط مختلف دنيا اعم از كشورهای پيشرفته و ساير كشورهای دنيا ميل به يافتن و رعايت استانداردهای يكسان و بين‌المللی بيشتر گرديد. لذا با توجه به اين موضوع هر روز نياز به دريافت استانداردهای بين‌المللی جهت همسان‌سازي كارخانجات و شركت‌های كوچک و بزرگ دنيا با يكديگر بيشتر شده است. امروزه در اكثر كشورهای دنيا استانداردهای شناخته شده‌ای مانند انواع ایزو‌هاو CE و EFQM و سایر سیستم‌های مدیریتی مورد استفاده است. لذا در این بخش از وب سایت MKTEEM تلاش دارد تا خدمات زیر را به مخاطبین خود ارائه دهد:

  • مشاوره در خصوص انواع استانداردهای جهانی
  • هماهنگی جهت صدور انواع استانداردهای جهانی

 

CE
استاندارد‌ بین‌المللی CE
ISO 9001
سيستم مديريت كيفيت
ISO 14001
سيستم مديريت زيست محيطی
OHSAS 18001
سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای
IMS
سيستم مديريت يکپارچه
ISO/IEC 27001
سيستم مديريت ايمنی اطلاعات
ISO 10002
نظام مديريت ارتباط با مشتريان
ISO 22000
سيستم مديريت ايمنی مواد غذایی
ISO 13485
سيستم مديريت تجهيزات پزشکی
ISO 50001
سيستم مديريت انرژی
ISO 45001
ایزو
ISO 17025
ایزو
EFQM
مدل تعالی
ISO/IEC 20000
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
IWA2
استاندارد
SA8000
استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی
BRC
BRC
ISO 10668
ایزو
ISO 22000:2005
ایزو
HACCP
HACCP
ISO 10015
ایزو
ISO 10004
ایزو
HSE-MS
ایزو