در واقع تلفیقی از استانداردهای ISO 9001 ،ISO 14001 ،OHSAS 18001 می‌باشد و از آنجا که هر سه استاندارد مشترکات بسیاری دارند برای سازمانی که قصد گام نهادن در مسیر اخذ هر سه استاندارد فوق را داشته باشد بهتر آن خواهد بود که سیستم‌های مذکور را با یکدیگر ادغام نموده و سیستم مدیریت یکپارچه را ایجاد نماید. سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم و با هم کنترل و مدیریت کنیم. البته وجود و یا عدم وجود سیستم یکپارچه در یک سازمان بیشتر برای نماینده مدیریت واحد تضمین کیفیت و ممیزان داخلی قابل لمس می‌باشد. شاید وجود این سیستم برای کارکنان سازمان خیلی مشهود نباشد. سیستم زمانی یکپارچه می‌شود که حداقل دوران مراقبتی گواهینامه‌ها گذشته باشد. درواقع استقرار سیستم IMS در سازمان به دلایل ذیل مفید خواهد بود:

  • در ممیزی‌های داخلی یا خارجی مشکلات به‌صورت یکجا دیده می‌شوند و عدم انطباق‌ها باهم شناسایی و رفع می‌شود و یا اقدام اصلاحی انجام می‌گیرد.
  • هزینه‌های ممیزی کاهش پیدا می‌کند.
  • در تدوین چشم انداز،خط مشی سیستم استراتژی‌ها کمک موثری می‌باشد و دید مدیریت سازمان را وسیع‌تر می‌کند(در صورت معتقد بودن)
  • در صورت استقرار IMS چنانچه ممیزی‌ها با فاصله زمانی کم انجام شوند سیستم اثر بخشی بیشتری خواهد داشت و قطعاً اقدامات اصلاحی کمتر خواهند بود.

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سیستم‌های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف‌های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ایزو 9001 سیستم مدیریت محيط زیست ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم‌ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده‌اند.

تایید سیستم مدیریت يکپارچه IMS (Integrated Management System ) نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم‌های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين‌المللی است.

برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستم‌های مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زيست ISO 14001 و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 از قرار زیر است:

  • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
  • کاهش هزینه‌های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
  • ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم‌های مورد نياز
  • تمرکز سازمان اداره‌کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم‌ها
  • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه‌ای‌تر سیستم مدیریت
  • کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

فرآیند اجرای ممیزی IMS مشابه اجرای سایر ممیزی ها است.