استاندارد ISO/IEC 20000، اولین استاندارد بین المللی در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می‌باشد. این استاندارد، در سال 2005 توسط ISO/IEC JTC1 SC7 تدوین و در سال 2011 مورد بازبینی قرار گرفته‌است. این استاندارد بر اساس استاندارد BS 15000 که قبلاً توسط شرکت BSI ایجاد شده بود، تدوین گردیده است.

بخش اول این استاندارد، ISO/IEC 20000-1، با در نظر گرفتن رویکرد فرآیند محوری، تلاش می‌کند تا خدمات را بصورت موثر و مدیریت شده ای ارائه دهد تا تمامی اهداف کسب و کار در ارتباط با نیازهای مشتری را پوشش دهد.

بخش دوم این استاندارد، ISO/IEC 20000-2، راهنمای پیاده سازی این استاندارد بوده و بهترین رهنمود برای مدیریت خدمات در دامنه مربوطه می‌باشد.

استاندارد ISO/IEC 20000 همانند استاندارد BS 15000، در چارچوب کاری ITIL، توسعه پیدا نموده است و همچنین دیگر چارچوب‌های کاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مانند Microsoft Operations Framework و COBIT را نیز دربر می‌گیرد.

این استاندارد اولین بار در دسامبر سال 2005 منتشر شد. سپس در ژوئن سال 2011 به استاندارد ISO/IEC 20000-1:2011 به روز رسانی گردید.

مزایای استاندارد ISO / IEC 20000

  • تخصصی بودن برای صنعت فن آوری اطلاعات IT
  • دارای خطوط راهنما برای ابهام زدایی از الزامات سامانه مدیریت کیفیت
  • توجه ویژه به خدمات پس از فروش نرم افزار و سخت افزار IT
  • توجه به بودجه بندی و کنترل هزینه‌ها در فن آوری اطلاعات و نرم افزار
  • کنترل مناسب در مراحل مختلف ، طراحی ، تولید ، تحویل و خدمات پس از فروش فن آوری اطلاعات و نرم افزار
  • امکانسنجی مناسب و تخصصی در صنعت IT
  • مدیریت مناسب تغییرات در فن آوری اطلاعات
  • کنترل کیفیت نرم افزار و فن آوری اطلاعات