این استاندارد در اول سپتامبر 2005 توسط کمیته فنی محصولات غذایی  ISO /TC 34 سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد.

در تدوین استاندارد  ISO 22000 نماینده‌هایی از کمیسیون قوانین مواد غذایی  WHO  / FAO  با کمیته ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.

این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می‌کند و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده است:

 1. ارتباطات داخلی
 2. مدیریت سیستم
 3. برنامه‌های پیش نیازی
 4. اصول HACCP

این موضوع باعث شده این استاندارد تقریبا تمام الزاماتی که در یک سیستم کیفیت لازم است را دارا بوده و کلیه نقاط ضعف HACCP را پوشش دهد.

 

مزایای استاندارد ISO 22000:2005

این استاندارد علاوه براینکه تمام الزامات HACCP و یک سیستم مدیریت کیفیت را دارا می باشد دارای مزایای ذیل نیز هست :

 • جهانی بودن
 • تخصصی بودن
 • الزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما ( استاندارد های پشتیبان ) لازم می‌باشد مانند ISO 22004:2005 و ISO 22005:2005 و …..
 • یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهان
 • درنظر گرفتن الزامات قانونی
 • همه جانبه نگری
 • پیشرفته بودن تکنیک‌های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به HACCP

در این میان تعداد گواهینامه‌های ISO 9001 بسیار بیشتر از HACCP یا ISO 22000:2005 بوده و تا این تاریخ تعداد انگشت شماری از شرکت‌ها گواهینامه ISO 22000:2005 را اخذ نموده‌اند که دلیل آن جدید بودن این استاندارد می‌باشد.

باید گفت پیاده سازی استاندارد ISO9001 راحت‌تر و در بسیاری موارد کم خرج تر از HACCP یا ISO 22000:2005 می‌باشد. چرا که در بعضی از سازمان‌ها هزینه زیادی بابت GMP به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. اما در شرکت هایی که شرایط GMP مناسب دارند هزینه پیاده سازی چندان بالا نمی‌باشد.

اولین گام برای پیاده سازی واخذ گواهینامه‌های ایزو9001 و یا HACCP یا ISO22000 استفاده از مشاور برای تبیین الزامات استاندارد در صنعت می‌باشد، در این مورد تخصص و آشنایی مشاور با صنعت اهمیت بسیار زیادی دارد استفاده از مشاوران بی تجربه می‌تواند هزینه زیادی را به سازمان تحمیل نماید. سپس شرکت به کمک مشاور اقدام به طراحی سیستم بر اساس الزامات استاندارد می‌نماید.

به موازات طراحی سیستم، شرکت اقدام به اجرای سیستم مدیریت مربوطه می‌نماید. معمولا این بازه زمانی نیز 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد. پس از اجرای کامل کلیه الزامات و خواسته‌های استانداردهای مزبور، با همکاری مشاور، سیستم مورد ممیزی قرار گرفته، پس از رفع عدم انطباق‌های احتمالی مشاهده شده، نسبت به انتخاب شرکت گواهی دهنده و انعقاد قرارداد با آن شرکت اقدام می‌گردد، که پس از انجام ممیزی شرکت گواهی دهنده و اخذ گواهینامه سیستم‌های مدیریت، پروسه اخذ استاندارد سیستم مدیریت به پایان می‌رسد.