در همسویی با استقرار سیستم‌های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست، از دهه‌های قبل، برخی شرکت‌های بین المللی به ویژه در حضور صنایع نفت، اقدام به تدوین استانداردهای راهنما نمودند. استانداردهای مذکور که عمدتا با مخفف HSE-MS معرفی شده‌اند. چارچوب معینی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا می‌نمایند و دارای وجوه تمایزی با استاندارد‌های ISO 14001 و OHSAS 18001 هستند.

از سال 1381 وزارت نفت در ایران اقدام به تدوین کتابچه راهنمای استقرار HSE-MS و ابلاغ جهت اجرا به کلیه سازمان‌های تابعه نمود. این راهنما در کلیه صنایع و سازمان‌های تابعه آن وزارت اعم از شرکت نفت ایران، شرکت سهامی پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران و شربت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قابل پیاده سازی است.