این استاندارد به منظور کمک به موسسات آموزشی می‌باشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 را با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص موسسات طرح ریزی و پیاده‌سازی نماید.

 

فواید بهره‌مندی از سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA 2: 2007

  • تثبیت جایگاه سازمان آموزش‌دهنده در محیط اجتماعی- اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود
  • ارتقاء تصویر سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان
  • اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانونی و حرفه‌ای
  • بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین
  • اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه

 

دامنه کاربرد استاندارد IWA 2:2007

تمامی سازمان‌های ارائه دهنده خدمات آموزشی در کلیه سطوح شامل مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، مراکز ارائه دهنده آموزش‌های از راه دور، مکاتبه‌ای و الکترونیکی می‌توانند از این استاندارد استفاده نمایند.

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک می‌کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند.

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده، نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می‌نمایند.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویکرد نظام‌مند در سازمان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان شده که بر اساس این شناخت، برنامه های آموزشی و تحصیلی موسسه طراحی و ارائه می‌شوند.

 

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA2:2007

  • تثبیت جایگاه سازمان آموزش دهنده در محیط اجتماعی – اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود
  • حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی و حرفه ای
  • ارتقای سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان
  • اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
  • بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین