این استاندارد در شناسایی، حذف و یا به حداقل رساندن خطرات ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان و طرف‌های ذینفع کمک می‌نماید. به عبارتی ریسک‌های ناشی از فعالیت‌ها را تحت کنترل درمی‌آورد و کارایی سیستم را بهبود می‌بخشد.

OHSAS ۱۸۰۰۰ به مجموعه‌ای از استانداردهای مدیریت بهداشت حرفه‌ای و ایمنی اطلاق می‌شود و سندی به عنوان استاندارد ایزو ۱۸۰۰۰ وجود ندارد. مدل اجرایی این مجموعه OHSAS ۱۸۰۰۱ است که برای اثبات مطابقت سیستم ایمنی و بهداشت سازمان با مشخصات (الزامات) این استاندارد بین‌المللی و صدور گواهینامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به منظور ارزیابی و بهبود عمل‌کرد تقریبا تمام سازمان‌ها در همه‌ی بخش‌ها و صنایع به کار می‌رود. اما مورد استفاده‌ی عمده‌ی آن در شرکت‌های راه و ساختمان، خدمات عمومی مانند آب، برق، ارتباطات، و سازمان‌های بهره‌برداری و نگهداری زیرساختارها و نیز شرکت‌های صنعتی از جمله شرکت‌های تولیدی‌، شرکت‌های معدنی‌، و شرکت‌های خدمات حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی، و جاده‌ای است. این ویراست استاندارد، جایگزین ویراست OHSAS ۱۸۰۰۱:۱۹۹۹ شده است و می‌توان آن را از طریق این لینک را خریداری کرد.

استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ حاوی معیارهای پذیرش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای رشته‌ی خاصی نیست بلکه مجموعه‌ی مشخصات (الزامات) عمومی است که به عنوان چارچوبی برای برای مدیریت ریسک و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به صورت سازگار با استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ (مدیریت کیفی) و ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت زیست‌محیطی) تدوین شده است. ازاین‌رو این سازمان‌هایی که می‌خواهند فعالیت‌های مستندسازی و ممیزی سازمان خود را به حداقل برسانند می‌توانند آن را به صورت یکپارچه (IMS) با استانداردهای بین‌المللی یاد شده مورد استفاده قرار داد.

 

استانداردهای خانواده ی OHSAS ۱۸۰۰۰

  • OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷؛ استاندارد سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ مشخصات
  • OHSAS۱۸۰۰۲:۲۰۰۸؛ استاندارد سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ رهنمودهایی برای استقرار OHSAS 18001