در دهه‌های اخیر، جوامع و مشتریان به صورت فزاینده خواستار محصولات و خدماتی می‌باشند که دارای کیفت بالاتر بوده و به محیط زیست آسیب نرساند. امروزه، انتظارات مشتریان فراتر رفته و از شرکت‌ها و تولیدکننده‌گان می‌خواهند که در برابر جامعه مسئولیت پذیر بوده و به سیاست‌های اخلاقی و انسانی در محیط کار متعهد باشند.

این استاندارد توسط سازمان بین المللی پاسخگویی اجتماعی (International Social Accountability) در سال 1988 تهیه و منتشر شد. ماموریت SAI فراهم آوری تحلیل‌های دقیق و مستقل برای ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان‌ها و ارتقای توانمندی و تعالی سازمان‌ها در این ارتباط می‌باشد.